Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-12-2018 godz. 11:51:01

Poprawki 1, 2

Za: 28 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 22