Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Marii Szymanowskiej

Dnia 13-12-2018 godz. 10:33:34

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21