Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów

Dnia 12-12-2018 godz. 17:19:54

Poprawka 2

Za: 84 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15