Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów

Dnia 12-12-2018 godz. 17:22:26

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 60 Przeciw: 6 Wstrzymało się: 19 Nie głosowało: 15