Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2019 Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej

Dnia 12-12-2018 godz. 11:20:09

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 72 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 28