Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Dnia 23-11-2018 godz. 22:37:52

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18