Narzędzia:

Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Dnia 23-11-2018 godz. 22:14:10

Poprawka 3, 22, 25

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16