Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę powołania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 23-11-2018 godz. 09:18:48

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 65 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 35