Narzędzia:

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2017 roku

Dnia 28-09-2018 godz. 09:50:42

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 59 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 57 57 0 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 29 23 0 23 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 8 5 2 3 0 3