Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-09-2018 godz. 09:41:39

Poprawka 3

Za: 26 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 15