Narzędzia:

Ustawa o spółdzielniach rolników

Dnia 28-09-2018 godz. 09:31:45

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 64 Przeciw: 16 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 16