Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Dnia 04-10-2012 godz. 12:01:42

Poprawka 1

Za: 26 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 14