Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Dnia 04-10-2012 godz. 11:54:29

Poprawka 2, 7, 15, 17,-19, 21, 24, 25

Za: 31 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14