Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-10-2012 godz. 12:31:34

Poprawka 21

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18