Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy - Prawo pocztowe

Dnia 04-10-2012 godz. 12:21:20

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 57 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15