Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-10-2012 godz. 12:15:17

Poprawka 1

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16