Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Dnia 04-10-2012 godz. 12:07:09

Poprawka 17

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16