Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Dnia 04-10-2012 godz. 12:06:25

Poprawka 9

Za: 31 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15