Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Dnia 04-10-2012 godz. 12:04:49

Poprawka 6,7,15,16,19-21, 24-35,39-42

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15