Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Dnia 27-07-2018 godz. 14:00:54

Poprawka 1

Za: 27 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 57 1 55 1 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 24 24 0 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 7 5 2 3 0 2