Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych

Dnia 27-07-2018 godz. 13:36:30

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 82 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 11
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 59 59 0 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 24 17 4 3 6
Senatorowie niezrzeszeni 7 6 6 0 0 1