Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

Dnia 27-07-2018 godz. 13:34:29

Poprawka 1

Za: 26 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 11