Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Dnia 27-07-2018 godz. 13:23:52

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 62 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 11
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 59 59 0 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 24 0 24 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 7 6 3 2 1 1