Narzędzia:

Dnia 24-07-2018 godz. 20:34:30

Za: 44 Przeciw: 21 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 33
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 46 43 1 2 17
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 18 0 18 0 12
Senatorowie niezrzeszeni 7 3 1 2 0 4