Narzędzia:

Dnia 24-07-2018 godz. 15:34:43

Za: 61 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 59 59 0 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 26 0 26 0 4
Senatorowie niezrzeszeni 7 3 2 1 0 4