Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Dnia 13-07-2018 godz. 21:32:02

Poprawka 2

Za: 76 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 21
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 57 57 0 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 20 17 1 2 10
Senatorowie niezrzeszeni 7 2 2 0 0 5