Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-07-2018 godz. 21:30:20

Poprawka 9

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 58 58 0 0 5
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 20 20 0 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 7 1 1 0 0 6