Narzędzia:

Ustawa o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Dnia 13-07-2018 godz. 21:14:18

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 71 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 10 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 59 59 0 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 20 10 0 10 10
Senatorowie niezrzeszeni 7 2 2 0 0 5