Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-07-2018 godz. 20:42:55

Poprawka 2

Za: 0 Przeciw: 81 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 59 0 59 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 20 0 20 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 7 2 0 2 0 5