Narzędzia:

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Dnia 13-07-2018 godz. 20:50:50

Poprawka 8, 22, 27, 59

Za: 25 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 19