Narzędzia:

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Dnia 13-07-2018 godz. 20:50:04

Poprawka 6, 10

Za: 23 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 59 4 55 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 20 19 0 1 10
Senatorowie niezrzeszeni 7 2 0 2 0 5