Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Dnia 13-07-2018 godz. 21:48:05

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 20 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 21
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 57 0 53 4 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 20 20 0 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 7 2 0 1 1 5