Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-06-2018 godz. 12:30:46

Poprawka 6

Za: 73 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 25
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 54 54 0 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 17 16 0 1 13
Senatorowie niezrzeszeni 7 4 3 0 1 3