Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-06-2018 godz. 12:28:31

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 57 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 40
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 55 55 0 0 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 3 0 2 1 27
Senatorowie niezrzeszeni 7 2 2 0 0 5