Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Dnia 29-06-2018 godz. 12:22:20

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 33 Przeciw: 37 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 27