Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Dnia 29-06-2018 godz. 12:21:27

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 23 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 50 23 27 0 13
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 19 0 19 0 11
Senatorowie niezrzeszeni 7 5 0 5 0 2