Narzędzia:

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Dnia 29-06-2018 godz. 12:02:26

Poprawka 28, 31

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 56 56 0 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 23 23 0 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 7 5 5 0 0 2