Narzędzia:

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Dnia 29-06-2018 godz. 11:59:17

Poprawka 1, 3-5, 10-23, 25-27, 29, 30

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 55 55 0 0 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 23 23 0 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 7 5 4 0 1 2