Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o własności lokali

Dnia 29-06-2018 godz. 11:56:35

Poprawka 1

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 56 56 0 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 22 21 0 1 8
Senatorowie niezrzeszeni 7 5 4 0 1 2