Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-06-2018 godz. 11:51:56

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 58 Przeciw: 15 Wstrzymało się: 11 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 56 56 0 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 23 0 14 9 7
Senatorowie niezrzeszeni 7 5 2 1 2 2