Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-06-2018 godz. 11:41:08

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 57 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 56 55 1 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 23 0 23 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 7 5 2 3 0 2