Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-06-2018 godz. 11:40:12

Poprawka 10

Za: 25 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 56 1 55 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 30 23 21 2 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 7 5 3 2 0 2