Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

Dnia 07-06-2018 godz. 15:27:40

Poprawka 1

Za: 28 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13