Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 07-06-2018 godz. 15:21:17

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 59 59 0 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 26 26 0 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 6 3 3 0 0 3