Narzędzia:

Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Dnia 07-06-2018 godz. 15:36:13

Poprawka 7

Za: 30 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 59 2 57 0 4
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 26 26 0 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 6 4 2 2 0 2