Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

Dnia 07-06-2018 godz. 15:28:29

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 61 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 58 58 0 0 5
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 26 1 25 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 6 4 2 2 0 2