Narzędzia:

Dnia 06-06-2018 godz. 11:10:22

Za: 25 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 52 0 52 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 25 25 0 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 6 3 0 2 1 3