Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 11-05-2018 godz. 11:16:29

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 55 Przeciw: 15 Wstrzymało się: 12 Nie głosowało: 18