Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-04-2018 godz. 18:02:41

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 72 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 51 51 0 0 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 22 20 2 0 9
Senatorowie niezrzeszeni 6 1 1 0 0 5