Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Dnia 16-04-2018 godz. 17:51:57

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 24 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 54 0 54 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 23 23 0 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 6 1 1 0 0 5